+359.2.981.05.80   |    office@inmobilia.bg

Ръстът на цените на жилищата в България се ускорява през второто тримесечие.

 Понеделник, 24 Октомври 2016 00:00

За периода април-юни т.г. цените на жилищата у нас са нараснали с 2,8% спрямо периода януари-март, а на годишна база повишението достига 6,5%. За сравнение, през първото тримесечие беше отчетено увеличение на цените от 1,1% спрямо предходния тримесечен период и 4,6% на годишна база. Това ни нарежда и в челото на държавите от ЕС по ръст на цените на жилищата. За второто тримесечие по-висок ръст на цените на жилищата е отчетен само в Балтийските държави – Латвия с 6,6% и Литва и Естония с по 3,1%, както и във Великобритания – 3%. Също 2,8% ръст на цените за тримесечието е регистриран още в Чехия и Румъния. Средният за ЕС ръст на цените на жилищата за тримесечието е 1,6%, а за еврозоната – 1,4%. Що се отнася до ръста на цените на жилищата на годишна база, преди нас са Унгария и Латвия с под 10,3%, Австрия с 9%, Великобритания с 8,8%, Швеция с 8,7% и Румъния с 6,8%. Годишното увеличение за ЕС и еврозоната е съответно 4% и 2,9%. Според данните на Евростат цените на жилищата в Кипър продължават да падат – с 0,9% за тримесечието и с 8,9% на годишна база, както и Италия – със съответно 0,4% и 1,4%. За Гърция не са предоставени данни, но според проучвания на различни посреднически агенции и там тенденцията е сходна заради икономическата ситуация, ръста на данъците и бюджетните икономии. Агенциите за имоти в България очакват по-скоро умерен ръст на цените на жилищата през тази година от порядъка на 5-7% за цялата година. Читателите на Investor.bg обаче са по-смели в прогнозите си. От резултатите от анкета, в която участваха 1 100 души, се вежда, че най-голям дял от отговорилите – почти една четвърт, очакват ръстът на цените на жилищата да достигне 10-15% за годината. Общо 22% от участвалите смятат, че цените ще се повишат с 15-20%, а други 17% очакват ръст от порядъка на 5-10%. Само 4% очакват увеличение над 20%. Очаквания за запазване на цените са изразили 8% от участниците в анкетата, а други 14% смятат, че цените трябва да се понижават, а не да се повишават.

Последно в блога